CONSTRUCTION, CEMENT

FORMULA: HAIMASED 95% & 99%
ORIGIN: China
PACKING: 25/50kg/bag
FORMULA: C12H27O4P
ORIGIN: China
PACKING: 200 kg / steel drum
FORMULA: EDIPA 85%
ORIGIN: China
PACKING: 200 kg / drum; 1000 kg net / IBC Tank
FORMULA: RX-11 55% Solid Content
ORIGIN: Korea
PACKING: 1.100kg / IBC;230kg / drum;bulk(21.000kg)
FORMULA: ACYMA-R630-Solid Content 55%
ORIGIN: Korea
PACKING: 1.100kg / IBC;230kg / drum;bulk(21.000kg)
FORMULA: ACYMA-W235
ORIGIN: Korea
PACKING: 1,100kg / IBC; Bulk (21,000kg);230kg /Drum
FORMULA: Defoaming PAPO 100
ORIGIN: Korea
PACKING: 20kg/can; 200kg/drum; 1000kg/ICB
FORMULA: C6H11O7Na
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/bag

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung