WATER TREATMENT

FORMULA: C6H11O7Na
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: NaOH
ORIGIN: Japan/Taiwan
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: [Al2(OH)nC16-n]m
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: An insoluble matrix
ORIGIN: Wales-United kingdom
PACKING: 25kg/bao
FORMULA: (-CH2CHCONH2-) n
ORIGIN: Kemira British, Italy
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: NaHSO3
ORIGIN: China
PACKING: 50 kg/drum
FORMULA: H2SO4
ORIGIN: Vietnam/Thailan
PACKING: 40kg/can, 30 lit/can
FORMULA: FeCl3
ORIGIN: China
PACKING: 50kg /Drum

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung