ANIMAL FEED, AQUATIC, VETERINARY, FOOD, MEDICINE, COSMETICS

FORMULA: CH2Cl2
ORIGIN: India, Taiwan, Korea
PACKING: 250kg/drum
FORMULA: HCl
ORIGIN: India /Vietnam
PACKING: 30 kg/can
FORMULA: NaHCO3
ORIGIN: China, USA, Italy
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: (-CH2CHCONH2-) n
ORIGIN: Kemira British, Italy
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: H2SO4
ORIGIN: Vietnam/Thailan
PACKING: 40kg/can, 30 lit/can
FORMULA: SiO2: 70%, Al2O3: - 10 -15 %
ORIGIN: China
PACKING: 20kg/bag
FORMULA: CnH2n+2
ORIGIN: China
PACKING: 50 kg/bag
FORMULA: Ca(OCl)2
ORIGIN: Japan
PACKING: 45 kg/drum

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung