ANIMAL FEED, AQUATIC, VETERINARY, FOOD, MEDICINE, COSMETICS

FORMULA: C9H8K2O4
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/ bag
FORMULA: C2H6O
ORIGIN: Vietnam
PACKING: 165 kg Net / HDPE / drum
FORMULA: NaHCO3
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: ZnSO4.H2O
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/bao
FORMULA: FeSO4.H2O
ORIGIN: China
PACKING: 25 kg/bag
FORMULA: MnSO4.H2O
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: CoCO3
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/Carton Fiber Drum
FORMULA: CH2Cl2
ORIGIN: India, Taiwan, Korea
PACKING: 250kg/drum

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung