CONSTRUCTION, CEMENT

FORMULA: Mixed
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/bad
FORMULA: Mixed
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: NaSCN
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: (-CH2CHCONH2-) n
ORIGIN: Kemira British, Italy
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: H3BO3
ORIGIN: USA
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: Montmorillonit
ORIGIN: Australia, Indonesia
PACKING: 50kg/bag
FORMULA: NaH2PO2.H2O
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: CaCl2
ORIGIN: China; Vietnam
PACKING: 25kg / bag; 50kg / bag

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung