GLASS AND CERAMIC

FORMULA: Na2Cr2O7
ORIGIN: Turkey
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: Na2SiO3-SILICATE
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: Na2SiO3
ORIGIN: China/Vietnam
PACKING: 300kg/drum
FORMULA: SeO2
ORIGIN: Japan
PACKING: 50kg / carton
FORMULA: CoSO4
ORIGIN: Germany / Finland
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: NiSO4.6H2O
ORIGIN: Germany, Japan, Taiwan
PACKING: 25kg/bag; 20kg/bao
FORMULA: Mixed
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: NiO
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/drum

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung