CONSTRUCTION, CEMENT

FORMULA: HCl
ORIGIN: India /Vietnam
PACKING: 30 kg/can
FORMULA: C7H17NO3
ORIGIN: India
PACKING: 210 kg/drum
FORMULA: C9H21NO3
ORIGIN: China/Germany/USA
PACKING: 200 kg/drum
FORMULA: C6H15NO3
ORIGIN: Malaysia, Germany, Thailand
PACKING: 232kg/drum
FORMULA: C4H11NO2
ORIGIN: Germany/Malaysia
PACKING: 225 kg/drum 225 kg/phuy
FORMULA: NaOH
ORIGIN: Japan/Taiwan
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: Mixed
ORIGIN: China/Kerea
PACKING: 190kg/drum; 25kg/bag
FORMULA: C4H10O3
ORIGIN: Thailand/Taiwan
PACKING: 225 kg/drum

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung