INDUSTRIAL SOLVENTS

FORMULA: C2HCl3
ORIGIN: Japan
PACKING: 290kg/drum
FORMULA: CH2Cl2
ORIGIN: India, Taiwan, Korea
PACKING: 250kg/drum
FORMULA: C3H6O
ORIGIN: Taiwan/Singapore
PACKING: 195kg/drum
FORMULA: C6H12O2
ORIGIN: Taiwan/Malaysia
PACKING: 180kg / drum
FORMULA: C4H8O2
ORIGIN: Taiwan, China
PACKING: 180kg/drum
FORMULA: C15 H24 O
ORIGIN: Malaysia, China, Indonesia
PACKING: 210 kg / drum.
FORMULA: C3H8O
ORIGIN: Taiwan / Singapore
PACKING: 160kg/drum
FORMULA: C7H8
ORIGIN: Singapore, Taiwan, Korea, Thailand.
PACKING: 179kg / drum

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung