RUBBER-PLASTIC

FORMULA: K4P207
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: CH3COOH
ORIGIN: Taiwan/Korea
PACKING: 30kg/can
FORMULA: CH2O2
ORIGIN: Germany/China
PACKING: 35kg/can
FORMULA: Na2S
ORIGIN: China
PACKING: 25 kg/ bag
FORMULA: C4H10O3
ORIGIN: Thailand/Taiwan
PACKING: 225 kg/drum
FORMULA: CaCl2
ORIGIN: China; Vietnam
PACKING: 25kg / bag; 50kg / bag
FORMULA: CnH2n+2
ORIGIN: India
PACKING: 170 kg/drum
FORMULA: NH4OH
ORIGIN: Vietnam, China
PACKING: 200 lit/drum

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung