GOLD MINING AND RARE EARTH

FORMULA: NaCN
ORIGIN: China, USA, Korea
PACKING: 50 kg /drum
FORMULA: Hg
ORIGIN: China, Japan
PACKING: 1.5 kg / bottle, 34.5 kg / carton
FORMULA: KCN
ORIGIN: USA
PACKING: 50kg/drum
FORMULA: (C8H17O)2PO2H
ORIGIN: Germany
PACKING: 180kg/drum
FORMULA: CuSO4.5 H20
ORIGIN: Germany / Japan / Turkey
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: CH3CH2OCS2Na
ORIGIN: China/Europe
PACKING: 850 kg/wooden Box; 120 kg/drum
FORMULA: CH3CH2OCS2K
ORIGIN: China/Europe
PACKING: 850 kg/wooden Box; 120 kg/drum
FORMULA: (CH3)2CHCH2OCSSNa(K)
ORIGIN: China / Europe
PACKING: 850kg/wooden Box;120 kg/drum

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung