PAINT, CLEANERS

FORMULA: C2HCl3
ORIGIN: Japan
PACKING: 290kg/drum
FORMULA: CH2Cl2
ORIGIN: India, Taiwan, Korea
PACKING: 250kg/drum
FORMULA: PAINT REMOVER (mixed)
ORIGIN: England
PACKING: 25kg/can
FORMULA: C6H11O7Na
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: Na2Cr2O7
ORIGIN: Turkey
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: 2Na2O.SiO2.nH2O
ORIGIN: Korea
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: K4P207
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: HCl
ORIGIN: India /Vietnam
PACKING: 30 kg/can

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung