TEXTILE AND LEATHER

FORMULA: CH2Cl2
ORIGIN: India, Taiwan, Korea
PACKING: 250kg/drum
FORMULA: C6H11O7Na
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: CH3COOH
ORIGIN: Taiwan/Korea
PACKING: 30kg/can
FORMULA: CH2O2
ORIGIN: Germany/China
PACKING: 35kg/can
FORMULA: Cr2(SO4)3.12 H2O
ORIGIN: Turkey/China
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: Na2SiO3-SILICATE
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: Na2SiO3
ORIGIN: China/Vietnam
PACKING: 300kg/drum
FORMULA: NaOH
ORIGIN: Japan/Taiwan
PACKING: 25kg/bag

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung