PETROLEUM

FORMULA: C4H11NO2
ORIGIN: Germany/Malaysia
PACKING: 225 kg/drum 225 kg/phuy
FORMULA: NaOH
ORIGIN: Japan/Taiwan
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: (-CH2CHCONH2-) n
ORIGIN: Kemira British, Italy
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: Montmorillonit
ORIGIN: Australia, Indonesia
PACKING: 50kg/bag
FORMULA: CaCl2
ORIGIN: China; Vietnam
PACKING: 25kg / bag; 50kg / bag
FORMULA: SiO2: 70%, Al2O3: - 10 -15 %
ORIGIN: China
PACKING: 20kg/bag
FORMULA: C
ORIGIN: China, Vietnam
PACKING: 5 kg/bag, 50 kg/bag
FORMULA: KCl
ORIGIN: Israel, Germany, England
PACKING: 25 kg / bag; 50kg / drum

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung