RUBBER-PLASTIC

FORMULA: Mg3Si4O10(OH)2
ORIGIN: Taiwan
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: ZnO
ORIGIN: Malaysia, China, Taiwan
PACKING: 25 Kg / bag
FORMULA: CnH2n+2
ORIGIN: India
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: Al2O3
ORIGIN: Japan
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: C6H4(CH3)2­
ORIGIN: Korea
PACKING: 175kg/drum

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung