HÓA CHẤT CAO SU-NHỰA

CTHH: K4P207
Xuất xứ: Trung Quốc
Đóng gói: 25kg/bao
CTHH: CH3COOH
Xuất xứ: Đài Loan/Hàn Quốc
Đóng gói: 30kg/can
CTHH: CH2O2
Xuất xứ: Đức, China
Đóng gói: 35kg/can
CTHH: Na2S
Xuất xứ: Trung Quốc
Đóng gói: 25 kg/ bao
CTHH: C4H10O3
Xuất xứ: Thái Lan/Đài Loan
Đóng gói: 225 kg/phuy
CTHH: CaCl2
Xuất xứ: Trung Quốc, Ấn độ
Đóng gói: 25kg/bao
CTHH: CnH2n+2
Xuất xứ: Ấn Độ
Đóng gói: 170 kg/phuy
CTHH: NH4OH
Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc
Đóng gói: 200 lít/ phuy