GLASS AND CERAMIC

FORMULA: Mg3Si4O10(OH)2
ORIGIN: Taiwan
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: ZnO
ORIGIN: Malaysia, China, Taiwan
PACKING: 25 Kg / bag
FORMULA: KCl
ORIGIN: Israel, Germany, England
PACKING: 25 kg / bag; 50kg / drum
FORMULA: H6Na2O6Sn
ORIGIN: Japan/China
PACKING: 500gr/bot; 25kg/drum
FORMULA: CoO
ORIGIN: Belgium
PACKING: 25kg/drum
FORMULA: Al2O3
ORIGIN: Japan
PACKING: 25kg/bag

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung