GLASS AND CERAMIC

FORMULA: NaNO3
ORIGIN: Germany /China Germany /China Germany /China Germany /China Germany /China Germany/ China
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: H3BO3
ORIGIN: USA
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: NaNO2
ORIGIN: China, Germany
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: NaClO3
ORIGIN: China, India
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: HF
ORIGIN: China
PACKING: 30kg/drum
FORMULA: Na2B4O7.5H2O
ORIGIN: USA
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: Mg3Si4O10(OH)2
ORIGIN: Taiwan
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: ZnO
ORIGIN: Malaysia, China, Taiwan
PACKING: 25 Kg / bag

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung