Hydro Peroxide

FORMULA : H2O2
ORIGIN : Thái Lan/ Hàn Quốc
PACKING : 30kg/can
APPLICATION : Dùng cho xử lý

Short description

Description
Technical Data
Video
Comment
YOUR COMMENT

Other products

FORMULA: C3H4O2
ORIGIN: BASF-Malaysia
PACKING: 200kg/drum
FORMULA: Na4P2O7
ORIGIN: China
PACKING: 25 kg / bag
FORMULA: C3H8O
ORIGIN: Taiwan / Singapore
PACKING: 160kg/drum
FORMULA: H3NSO3
ORIGIN: Taiwan/China
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: C6H11O7Na
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: C6H4(CH3)2­
ORIGIN: Korea
PACKING: 175kg/drum
FORMULA: Na2S
ORIGIN: China
PACKING: 25 kg/ bag
FORMULA: NaClO
ORIGIN: Vietnam
PACKING: 30-40kg/can
FORMULA: CuSO4.5 H20
ORIGIN: Germany / Japan / Turkey
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: Ca(OCl)2
ORIGIN: Japan
PACKING: 45 kg/drum

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung