FERTILIZER AND PESTICIDE

FORMULA: C9H8K2O4
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/ bag
FORMULA: FeSO4.H2O
ORIGIN: China
PACKING: 25 kg/bag
FORMULA: MnSO4.H2O
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: K2HPO4
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: C9H21NO3
ORIGIN: China/Germany/USA
PACKING: 200 kg/drum
FORMULA: C4H11NO2
ORIGIN: Germany/Malaysia
PACKING: 225 kg/drum 225 kg/phuy
FORMULA: NaCN
ORIGIN: China, USA, Korea
PACKING: 50 kg /drum
FORMULA: C4H10O3
ORIGIN: Thailand/Taiwan
PACKING: 225 kg/drum

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung