DL -Methionine 99%

FORMULA : Acid Amin trong TĂCN
ORIGIN : Nhật, Trung Quốc…
PACKING : 25kg/bao
APPLICATION : Dùng để bổ sung các Acid Amin trong thức ăn gia xúc gia cầm

Short description

Description
Technical Data
Video
Comment
YOUR COMMENT

Other products

FORMULA: C4H9NO3
ORIGIN: China, Japan
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: K4Fe (CN) 6 · 3H2O
ORIGIN: USA
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: K2HPO4
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: C6H9I2NO
ORIGIN: India
PACKING: 25kg/carton
FORMULA: C6H15NO3
ORIGIN: Malaysia, Germany, Thailand
PACKING: 232kg/drum
FORMULA: ZnSO4
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: Ca(IO3)2
ORIGIN: India, France
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: Na4P2O7
ORIGIN: China
PACKING: 25 kg / bag
FORMULA: Na2Cr2O7
ORIGIN: Turkey
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: NaNO2
ORIGIN: China, Germany
PACKING: 25kg/bag

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung