HÓA CHẤT THỦY TINH-GỐM

CTHH: NaNO3
Xuất xứ: Đức, Trung Quốc
Đóng gói: 25kg/bao
CTHH: H3BO3
Xuất xứ: Mỹ
Đóng gói: 25kg/bao
CTHH: NaNO2
Xuất xứ: Đức, Trung Quốc
Đóng gói: 25kg/bao
CTHH: NaClO3
Xuất xứ: Trung Quốc, Ấn độ
Đóng gói: 25kg/bao
CTHH: HF
Xuất xứ: Trung Quốc
Đóng gói: 30kg/thùng
CTHH: Na2B4O7.5H2O
Xuất xứ: USA
Đóng gói: 25kg/bao
CTHH: Mg3Si4O10(OH)2
Xuất xứ: Đài Loan
Đóng gói: 25kg/bao
CTHH: ZnO
Xuất xứ: Malaysia, Trung Quốc, Đài Loan
Đóng gói: 25kg/bao