TIN TRONG NGÀY

18/01/2019

Nhiều lãnh đạo tỉnh cũng chưa hiểu về CPTPP

Nói tại Hội thảo CPTPP, chuyên gia Bùi Kim Thùy cho biết chính các địa phương cũng chưa am hiểu về Hiệp định để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, ngành hàng.
18/01/2019

Tỷ Giá Ngoại Tệ Ngân hàng Eximbank ngày 18/01/2019

Tỷ Giá Ngoại Tệ Ngân hàng Eximbank ngày 18/01/2019
09/01/2019

Thủ tướng tin tưởng toàn ngành Công Thương "chỉ có tiến và không có lùi"

Thủ tướng tin tưởng rằng toàn ngành Công Thương "chỉ có tiến và không có lùi" vì quyền lợi của dân tộc, vì đời sống của nhân dân.
09/01/2019

Tỷ Giá Ngoại Tệ Ngân hàng ACB 18/01/2019

Tỷ Giá Ngoại Tệ Ngân hàng ACB ngày 18.01.2019