Định hướng phát triển

THẾ MẠNH:

Mạng lưới kinh doanh trãi rộng khắp cả nước

Sản phẩm đa dạng, phong phú

Phân phối thị trường trong và ngoài nước

Đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp

Bộ phận hậu cần Logistice, Xuất-Nhập khẩu vững chắc

Hệ thông văn phòng hiện đại

Hệ thông kho hàng rộng rãi, hiện đại

Nguồn lực tài chính vững mạnh.

Trong nước: Duy trì và mở rộng thị trường trong nước, đặc biệt là các nhà máy sản xuất thuộc các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Quốc tế: Tiếp tục thức đẩy nhằm mở rộng mạng lưới phân phối sang thị trường quốc tế như Campuchia, Nhật Bản, Pháp…