HÓA CHẤT NẾN NGHỆ THUẬT

CTHH: CnH2n+2
Xuất xứ: Ấn Độ
Đóng gói: 170 kg/phuy
CTHH: CnH2n+2
Xuất xứ: Trung Quốc
Đóng gói: 50 kg/bao
CTHH: CnH2n+2
Xuất xứ: Ấn Độ, Hàn Quốc
Đóng gói: 25kg/bao
CTHH: CnH2n+2
Xuất xứ: Indonesia
Đóng gói: 25kg/bao