HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC

CTHH: ZnSO4
Xuất xứ: Trung Quốc
Đóng gói: 25kg/bao
CTHH: CaO
Xuất xứ: Việt Nam
Đóng gói: 50kg/bao