HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC

CTHH: CaCl2
Xuất xứ: Trung Quốc, Ấn độ
Đóng gói: 25kg/bao
CTHH: Ca(OCl)2
Xuất xứ: Nhật Bản
Đóng gói: 45kg/thùng
CTHH: Ca(OCl)2
Xuất xứ: Nhật Bản
Đóng gói: 45 kg/thùng
CTHH: NH4OH
Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc
Đóng gói: 200 lít/ phuy
CTHH: C
Xuất xứ: 5 kg/bao, 50 kg/bao
Đóng gói: Trung Quốc, Việt Nam
CTHH: FeSO4
Xuất xứ: Trung Quốc
Đóng gói: 25kg/bao
CTHH: C3H4O2
Xuất xứ: BASF-Malaysia
Đóng gói: 200kg/phuy
CTHH: Cu2P2O7
Xuất xứ: Trung Quốc
Đóng gói: 25kg/bao