PHỤ GIA, HÓA CHẤT XÂY DỰNG

CTHH: C4H10O3
Xuất xứ: Thái Lan/Đài Loan
Đóng gói: 225 kg/phuy
CTHH: Mixed
Xuất xứ: Trung Quốc
Đóng gói: 25kg/bao
CTHH: Mixed
Xuất xứ: Trung Quốc
Đóng gói: 25kg/bao
CTHH: NaSCN
Xuất xứ: Trung Quốc
Đóng gói: 25kg/bag
CTHH: (C3H5NO)n
Xuất xứ: Anh, Ý
Đóng gói: 25kg/bag
CTHH: H3BO3
Xuất xứ: Mỹ
Đóng gói: 25kg/bao
CTHH: Chủ yếu là montmorillonit
Xuất xứ: Úc, Indonesia…
Đóng gói: 50kg/bao
CTHH: NaH2PO2.H2O
Xuất xứ: Trung Quốc
Đóng gói: 25kg/bao