MẠ KIM LOẠI QUÝ HIẾM

CTHH: Na2SiO3
Xuất xứ: Trung Quốc
Đóng gói: 300kg/thùng
CTHH: KAu(CN)2
Xuất xứ: Heraeus - Đức; Thụy Sỹ
Đóng gói: 100gram/lọ; 50gram/lọ
CTHH: Ag
Xuất xứ: Hereaus-Đức
Đóng gói: Dạng thanh dài 6", 9", 14", 18", rộng 3", hạt, theo yêu câu...
CTHH: AgCN
Xuất xứ: Heraeus Holding - Đức
Đóng gói: 500gram/chai
CTHH: KAg(CN)2
Xuất xứ: Heraeus – Đức
Đóng gói: 1kg/bag
CTHH: KCN
Xuất xứ: Mỹ
Đóng gói: 50 kg/thùng
CTHH: Rhodium K40
Xuất xứ: Hereaus-Đức
Đóng gói: 100 ml/chai
CTHH: PdCl2
Xuất xứ: Hereaus-Đức
Đóng gói: 100 gram/chai