CHĂN NUÔI-THỰC PHẨM-DƯỢC PHẨM-MỸ PHẨM

CTHH: H2SO4
Xuất xứ: Việt Nam, Thái Lan
Đóng gói: 40kg/can, 30 lit/can
CTHH: KNaC4H4O6·4H2O
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Đóng gói: 25kg/bao
CTHH: NaH2PO2.H2O
Xuất xứ: Trung Quốc
Đóng gói: 25kg/bao
CTHH: Cấu trúc phân tử
Xuất xứ: Trung Quốc
Đóng gói: 20kg/hộp
CTHH: CnH2n+2
Xuất xứ: Ấn Độ
Đóng gói: 170 kg/phuy
CTHH: CnH2n+2
Xuất xứ: Trung Quốc
Đóng gói: 50 kg/bao
CTHH: KOH
Xuất xứ: Hàn Quốc
Đóng gói: 25kg/bao
CTHH: Ca(OCl)2
Xuất xứ: Nhật Bản
Đóng gói: 45 kg/thùng