KHAI THÁC VÀNG-ĐẤT HIẾM

CTHH: CaO
Xuất xứ: Việt Nam
Đóng gói: 50kg/bao