HÓA CHẤT SƠN-TẨY RỬA

CTHH: Zn
Xuất xứ: Hàn Quốc
Đóng gói: 50kg/thùng
CTHH: C6H14O­2 
Xuất xứ: Malaysia
Đóng gói: 185-188kg/phuy
CTHH: C2H5OH
Xuất xứ: Việt Nam
Đóng gói: 220 lít/phuy
CTHH: NaClO3
Xuất xứ: Trung Quốc, Ấn độ
Đóng gói: 25kg/bao
CTHH: KOH
Xuất xứ: Hàn Quốc
Đóng gói: 25kg/bao
CTHH: Ca(OCl)2
Xuất xứ: Nhật Bản
Đóng gói: 45 kg/thùng
CTHH: C3H6O
Xuất xứ: Đài Loan/Singapore
Đóng gói: 195kg/phuy
CTHH: HNO3
Xuất xứ: Hàn Quốc
Đóng gói: 35kg/can