HÓA CHẤT DỆT NHUỘM-DA

CTHH: Na2S
Xuất xứ: Trung Quốc
Đóng gói: 25 kg/ bao
CTHH: NaHSO3
Xuất xứ: Trung Quốc
Đóng gói: 50 kg/thùng
CTHH: ZnCl2
Xuất xứ: Đài Loan, Hàn Quốc
Đóng gói: 25kg/bao/hộp
CTHH: H2SO4
Xuất xứ: Việt Nam, Thái Lan
Đóng gói: 40kg/can, 30 lit/can
CTHH: CnH2n+2
Xuất xứ: Ấn Độ
Đóng gói: 170 kg/phuy
CTHH: KOH
Xuất xứ: Hàn Quốc
Đóng gói: 25kg/bao
CTHH: Ca(OCl)2
Xuất xứ: Nhật Bản
Đóng gói: 45 kg/thùng
CTHH: H3NSO3
Xuất xứ: Đài Loan/Trung Quốc
Đóng gói: 25kg/bao