TIN KINH TẾ-THỊ TRƯỜNG

18/01/2019

Hiệp định CPTPP: Doanh nghiệp Việt có tranh thủ cơ hội?

Ngày 12/11, Quốc hội đã việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
18/01/2019

Ba kịch bản cho 2019 từ góc nhìn của tổ tư vấn Thủ tướng

"Trong năm 2019, nền kinh tế có thể phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP 6,9-7% và lạm phát dưới 4% nếu công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ phải đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2018 và phải coi đây là hai động lực chính; khu vực tư nhân phải có biện pháp mạnh hơn nữa so với năm 2018".
30/03/2019

173 thủ tục hành chính được đưa lên cơ chế một cửa quốc gia

Tính đến ngày 15/3, đã có 13 bộ, ngành tham gia kết nối; 173 thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia là trên 1,97 triệu bộ hồ sơ và trên 28 nghìn doanh nghiệp tham gia.