CHÍNH SÁCH NGHỈ MÁT

Từ khi thành lập đến nay, Ban lãnh đạo công ty HÓA CHẤT MÊ KÔNG luôn tổ chức chương trình du lịch nghỉ dưỡng hằng năm cho toàn thể nhân viên cả văn phòng chính HCM và chi nhánh Hà Nội sau một khoảng thời gian làm việc hết mình và hiệu quả.

Đây là một trong những hoạt động thường niên của công ty nhằm giúp anh chị em nhân viên có được một khoảng thời gian thư giãn, vui chơi giải trí sau thời gian làm việc vất vả. Bên cạnh đó, còn giúp thắt chặt tinh thần đoàn kết của toàn thể nhân viên công ty HÓA CHẤT MÊ KÔNG.