CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG

Chúng tôi ghi nhận tiềm năng, nuôi dưỡng tài năng và khen thưởng cho thành tích xuất sắc của bạn. Nhưng ngoài chế độ lương thưởng, đãi ngộ cạnh tranh và toàn diện, bạn còn được hưởng lợi từ môi trường làm việc khuyến khích nhân viên hoàn thành mục tiêu và thúc đẩy thay đổi mang tính bền vững. Tất cả chúng tôi đều có chung niềm tin này, và chính sách trọng thị nhân tài của chúng tôi sẽ ghi nhận tài năng của bạn và trân trọng những ý kiến mà bạn mang lại cho đồng nghiệp và khách hàng.

Cùng với tiền lương, chế độ khen thưởng là điểm nổi bật trong chính sách của HÓA CHẤT MÊ KÔNG, giúp gia tăng thương hiệu tuyển dụng công ty. Đây là cách để chúng tôi ghi nhận và khen thưởng cho những đóng góp vào sự phát triển chung. Ngoài lương, HÓA CHẤT MÊ KÔNG áp dụng những chính sách thưởng đa dạng, linh hoạt và hấp dẫn: thưởng các dịp lễ tết, thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh, thưởng “nóng” khi có thành tích vượt trội, thưởng cho tập thể lao động giỏi, cá nhân tiêu biểu, thưởng cho cán bộ quản lý lãnh đạo theo mức độ đóng góp vào kết quả kinh doanh hàng năm. Hàng tháng, căn cứ vào kết quả làm việc của CBCNV, Công ty có chính sách khen thưởng đối với các tập thể hoặc cá nhân có thành tích hoặc sáng kiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phần thưởng được tính và trả ngay vào lương tháng đó của CBCNV.
Mức thưởng này sẽ được quy định cụ thể, chi tiết và công bằng cho từng cấp độ Công nhân viên.

Mục đích:

- Khen thưởng Công nhân viên theo mức độ hoàn thành mục tiêu cá nhân, tạo động lực làm việc.

- Tạo một môi trường thi đua lành mạnh để Công nhân viên phát huy hết tiềm năng bản thân, thúc đẩy Công ty phát triển vững mạnh.

- Đáp ứng nhu cầu được công nhận của Công nhân viên, là phương tiện để thông báo rộng rãi thành tích và sự nỗ lực cá nhân mà Công nhân viên đã thể hiện.