CHÍNH SÁCH CÔNG TÁC PHÍ

Trong quá trình đi công tác có phát sinh các chi phí thực tế như sau:

- Chi phí vé máy bay, cước hành lý có hóa đơn và vé máy bay kèm theo.

- Chi phí thuê khách sạn có hóa đơn hợp lệ theo quy định.

- Chi phí đi lại (bằng phương tiện taxi, uber, grab) được khoán dựa trên quy chế của Công ty.

- Các chi phí công tác phát sinh khác nếu có.

Công ty sẽ luôn tạo điều kiện và hỗ trợ những khoản chi thực tế liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.