CHÍNH SÁCH CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Sức khỏe của người lao động là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng và năng suất làm việc. Vì vậy công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người lao động luôn được quan tâm, ưu tiên trong công tác quản lí, điều hành của Công ty/Doanh nghiệp.

Cách thức chăm sóc nhân viên và người lao động sẽ phản ánh việc người sử dụng lao động đã bảo vệ những tài sản quý giá nhất của mình như các giá trị cốt lõi của DN.

Có được quyền lợi này khi làm việc tại Công ty/Doanh nghiệp, người lao động càng thêm phấn khởi, an tâm tập trung làm việc, nâng cao chất lượng công việc, từ đó thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chăm lo sức khỏe nhân viên còn thể hiện sự tôn trọng, quan tâm của Công ty/Doanh nghiệp với người lao động. Đó là một sợi dây vô hình gắn kết người lao động và Doanh nghiệp.

Hằng năm HÓA CHẤT MÊ KÔNG luôn tổ chức khám sức khỏe định kỳ tại các bênh viện uy tín như Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn để biết được tình hình sức khỏe nhân viên để có sự điều chỉnh công việc phù hợp nhằm đảm bảo cho công việc trôi chảy, hợp lý.