Aluminium oxide-氧化鋁

化学式 : Al2O3
产地 : 日本
包装规格 : 25kg /袋
應用 : 用于镍和锌电镀行业,陶瓷行业...

产品简称

英文名: Aluminium oxide 氧化鋅 化学式: Al2O3 摩尔质量: 101.96 g•mol⁻¹ 外观: 白色固体 包装规格:25kg /袋 产地:日本 氧化鋁(Aluminium oxide)是白色固体,是鋁和氧的化合物,分子式為Al2O3。在礦業、製陶業和材料科學上又稱為礬土。常见纯度为99.5%和96%。 1961年,通用电气(GE)生产出了「Lucalox」,一种用于钠灯中的透明矾土。 應用: 电镀业,橡胶,动物饲料,陶瓷... 1. 紅寶石、藍寶石的主成份皆為氧化鋁,因為其他雜質而呈現不同的色澤。紅寶石含有氧化鉻而呈紅色,藍寶石則含有氧化鐵及二氧化鈦而呈藍色。 2. 氧化铝是金属铝在空气中不易被腐蚀的原因。纯净的金属铝极易与空气中的氧气反应,生成一层薄的氧化铝薄膜覆盖在暴露于空气中铝表面。这层氧化铝薄膜能防止铝被继续氧化。这层氧化物薄膜的厚度和性质都能通过一种称为阳极处理(阳极防腐)的处理过程得到加强。 3. 鋁為電和熱的良導體,而氧化鋁則是電與熱的絕緣體。氧化鋁的晶體形態剛玉因為硬度高,適合用作研磨材料及切割工具 4. 氧化鋁的晶體也可作為磊晶用的基材。 5. 氧化鋁粉末常用作色層分析的媒介物。 6. 2004年8月,在美國3M公司任職的科學家開發出以鋁及稀土元素化合成的合金製造出稱為transparent alumina的強化玻璃。 7. 可以用於高速鐵路列車的緊急刹車裝置(向路軌噴灑氧化鋁粉末以增加鐵軌摩擦力) 8. 多孔高比表面积的氧化铝称为活性氧化铝,常用作催化剂、吸附剂、脱水剂和催化剂载体。 9. 耐火砖的主要成分
描述
技术

英文名: Aluminium oxide

氧化鋅

化学式: Al2O3

质量: 101.96 g·mol¹

: 白色固体

包装规格:25kg /

产地:日本

氧化鋁Aluminium oxide)是白色固体,是化合物分子式Al2O3。在礦業製陶業材料科學上又稱為礬土。常见纯度为99.5%96%

1961年,通用电气GE)生产出了「Lucalox」,一种用于钠灯中的透明矾土

應用: 电镀业,橡胶,料,陶瓷...

  1. 紅寶石藍寶石的主成份皆為氧化鋁,因為其他雜質而呈現不同的色澤。紅寶石含有氧化鉻而呈紅色,藍寶石則含有氧化鐵二氧化鈦而呈藍色。
  2. 氧化铝是金属在空气中不易被腐蚀的原因。纯净的金属铝极易与空气中的氧气应,生成一层薄的氧化铝薄膜覆盖在暴露于空气中铝表面。这层氧化铝薄膜能防止铝被继续氧化这层氧化物薄膜的厚度和性质都能通过一种称为阳极处理(阳极防腐)的处理过程得到加强
  3. 鋁為電和熱的良導體,而氧化鋁則是電與熱的絕緣體。氧化鋁的晶體形態剛玉因為硬度高,適合用作研磨材料及切割工具
  4. 氧化鋁的晶體也可作為磊晶用的基材。
  5. 氧化鋁粉末常用作色層分析的媒介物。
  6. 20048月,在美國3M公司任職的科學家開發出以鋁及稀土元素化合成的合金製造出稱為transparent alumina的強化玻璃
  7. 可以用於高速鐵路列車的緊急刹車裝置(向路軌噴灑氧化鋁粉末以增加鐵軌摩擦力
  8. 多孔高比表面积的氧化铝称为活性氧化铝,常用作催化剂、吸附剂、脱水剂和催化剂载体
  9. 耐火的主要成分
视频
 
 
评论
你的评论

产品订单

化学式: CH3COOH
产地: 台湾, 韩国
包装规格: 30kg /桶
化学式: H2O2
产地: 泰国/韩国/越南
包装规格: 30kg /箱
化学式: K4P207
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: Ag
产地: 德国 (Hereaus)
包装规格: 6“,9”,14“,18”
化学式: 混合形式
产地: 英国
包装规格: 25kg /箱
化学式: CaCl2
产地: 中国; 越南
包装规格: 25kg /袋(粉状); 50kg /袋(块状)
化学式: NiCO3
产地: 日本
包装规格: 25kg /袋
化学式: NaOH
产地: 日本/台湾
包装规格: 25kg /袋
化学式: AgCN
产地: 德国
包装规格: 500gr/瓶
化学式: (C3H5NO)n
产地: USA
包装规格: 25kg/bao

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung