Potassium Persulfate - 过硫酸钾

化学式 : K2S2O8
产地 : 中国
包装规格 : 25kg /袋
應用 : 用于电镀,纺织,染色和清洁行业

产品简称

英文名: Potassium Persulfate 化学式: H2O2 摩尔质量: 270.322 g•mol⁻¹ 外观: 无色粉末 包装规格:25kg /袋 产地:中国 过硫酸钾是一种无机化合物,化学式为K2S2O8。 應用: 用于电镀,纺织,染色和清洁行业。
描述
技术
英文名: Potassium Persulfate
化学式: K2S2O8
摩尔质量: 270.322 g•mol⁻¹
外观: 无色粉末
包装规格:25kg /袋
产地:中国
过硫酸钾是一种无机化合物,化学式为K2S2O8。
應用: 用于电镀,纺织,染色和清洁行业
视频
评论
你的评论

产品订单

化学式: CH4N2S
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: NiCO3
产地: 日本
包装规格: 25kg /袋
化学式: CoCO3
产地: Trung Quốc
包装规格: 25kg/Carton Fiber Drum
化学式: 混合形式
产地: 英国
包装规格: 25kg /箱
化学式: C6H12O2
产地: 台湾
包装规格: 180kg /桶
化学式: (C3H5NO)n
产地: USA
包装规格: 25kg/bao
化学式: (C3H5NO)n
产地: USA
包装规格: 25kg/bao
化学式: H2SO4
产地: 马来西亚, 中国, 越南
包装规格: 40kg /桶, 500ml /瓶
化学式: H3NSO3
产地: 台湾/中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: Al2O3
产地: 日本
包装规格: 25kg /袋

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung