招聘

Với bộ máy quản lý năng động, hiệu quả nhưng gọn nhẹ là một ưu điểm nổi trội của MÊ KÔNG. Song song đó, MÊ KÔNG thường xuyên kiểm tra, đánh giá và đào tạo để nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên cả về chuyên môn lẫn ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật,đảm bảo làm chủ được thiết bị công nghệ mới và tiếp cận với phương pháp quản lý hiện đại.

Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, trình độ chuyên môn cao đã và đang góp phần xây dựng, phát triển MÊ KÔNG ngày càng vững mạnh, đạt vị thế dẫn đầu trong số các tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề của cả nước.

前. 日期发布 空缺 地点 最后期限
1 06/06/2022 NHÂN VIÊN KINH DOANH HÓA CHẤT-TĂCN-THỰC PHẨM, DƯỢC PHẨM Tầng 10, Tòa nhà Mê Kông, số 92A-94 Bạch Đằng 2, Phường 2, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. 30/06/2022
2 06/04/2022 NHÂN VIÊN KINH DOANH HÓA CHẤT-TĂCN-THỰC PHẨM, DƯỢC PHẨM Tầng 10, Tòa nhà Mê Kông, số 92A-94 Bạch Đằng 2, Phường 2, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. 30/04/2022
3 06/04/2022 NHÂN VIÊN KINH DOANH HÓA CHẤT-NGÀNH CAO SU NHỰA Tầng 10, Tòa nhà Mê Kông, số 92A-94 Bạch Đằng 2, Phường 2, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. 30/04/2022
4 06/04/2022 NHÂN VIÊN KINH DOANH HÓA CHẤT-NGÀNH MẠ ĐIỆN Tầng 10, Tòa nhà Mê Kông, số 92A-94 Bạch Đằng 2, Phường 2, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. 30/04/2022
5 06/04/2022 NHÂN VIÊN KINH DOANH HÓA CHẤT-NGÀNH XÂY DỰNG Tầng 10, Tòa nhà Mê Kông, số 92A-94 Bạch Đằng 2, Phường 2, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. 30/04/2022
6 06/04/2022 NHÂN VIÊN KINH DOANH HÓA CHẤT-NGÀNH MẠ ĐIỆN Tầng 10, Tòa nhà Mê Kông, số 92A-94 Bạch Đằng 2, Phường 2, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. 30/04/2022
7 06/04/2022 NHÂN VIÊN KINH DOANH HÓA CHẤT-NGÀNH CAO SU NHỰA Tầng 10, Tòa nhà Mê Kông, số 92A-94 Bạch Đằng 2, Phường 2, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. 30/04/2022
8 06/04/2022 NHÂN VIÊN KINH DOANH HÓA CHẤT-NGÀNH XÂY DỰNG Tầng 10, Tòa nhà Mê Kông, số 92A-94 Bạch Đằng 2, Phường 2, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. 30/04/2022
9 15/03/2021 NHÂN VIÊN KINH DOANH HÓA CHẤT-NGÀNH XÂY DỰNG Tầng 10, Tòa nhà Mê Kông, số 92A-94 Bạch Đằng 2, Phường 2, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. 31/03/2021
10 15/03/2021 NHÂN VIÊN KINH DOANH HÓA CHẤT-NGÀNH CAO SU NHỰA Tầng 10, Tòa nhà Mê Kông, số 92A-94 Bạch Đằng 2, Phường 2, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. 31/03/2021

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung