NICKEL SULPHATE - 硫酸镍

化学式 : NiSO4
产地 : 德国,日本,台湾
包装规格 : 25kg /袋
應用 : 用于电镀行业,玻璃陶瓷行业

产品简称

英文名: NICKEL SULPHATE 化学式: NiSO4 摩尔质量: 74.69 g•mol⁻¹ 黄色结晶 (无水物) 祖母绿至蓝色结晶 (六水合物) 内容:100% 包装规格:25kg /袋(德国,台湾); 20kg /包(日本) 产地:德国,日本,台湾 硫酸镍是一种无机化合物,化学式为NiSO4. 有无水物、六水物和七水物三种。商品多为六水物,有α-型和β-型两种变体,前者为蓝色四方结晶,后者为绿色单斜结晶。加热至103 °C时失去六个结晶水。溶于水,水溶液呈酸性;易溶于醇和氨水。 硫酸镍的碱性溶液可以将一氧化碳转化为四羰基镍. 用途: 用于玻璃工业,陶瓷工业 电镀工业中,用作电镀镍和化学镍的主要原料。印染工业中,用作还原染料的媒染剂,并用于生产酞菁艳蓝络合剂。医药工业中,为制取维生素C时氧化一步的催化剂。此外,还用作其他镍盐如氧化镍、硫酸镍铵、碳酸镍的制取原料、生产硬化油时油脂加氢的催化剂,也用于制镍镉电池和生产硬质合金等。 使用10伏特電,接上0.5M的硫酸鎳水溶液只需10分鐘便可鍍上2*5(cm)的銅片
描述
技术

英文: NICKEL SULPHATE

化学式: NiSO4

质量: 74.69 g·mol¹

黄色晶 (无水物)

祖母绿晶 (六水合物)

内容:100%

包装格:25kg /袋(德国,台湾); 20kg /包(日本)

地:德国,日本,台湾

硫酸是一种无机化合物,化学式NiSO4.

有无水物、六水物和七水物三种。商品多为六水物,有α-型和β-型两种变体,前者为蓝色四方结晶,后者为绿色单斜结晶。加热至103 °C时失去六个结晶水。溶于水,水溶液呈酸性;易溶于氨水

硫酸镍的碱性溶液可以将一氧化碳转化为羰基镍.

用途: 用于电镀行业,玻璃陶瓷行业

电镀工业中,用作电镀镍和化学镍的主要原料。印染工业中,用作还原染料的媒染剂,并用于生产酞菁艳蓝络合剂。医药工业中,为制维生素C时氧化一步的催化剂。此外,还用作其他镍盐氧化硫酸镍铵碳酸的制取原料、生硬化油时油脂加氢的催化剂,也用于镍镉电池和生产硬质合金等。 使用10伏特電,接上0.5M的硫酸鎳水溶液只需10分鐘便可鍍上2*5(cm)的銅片

视频
 
 
评论
你的评论

产品订单

化学式: MnSO4.H2O
产地: Trung Quốc
包装规格: 25kg/bao
化学式: NiCO3
产地: 日本
包装规格: 25kg /袋
化学式: NiO
产地: 中国
包装规格: 25kg /箱
化学式: Na2Cr2O7
产地: 土耳其
包装规格: 25kg /袋
化学式: HF
产地: Trung Quốc
包装规格: 30kg/thùng
化学式: CoCO3
产地: Trung Quốc
包装规格: 25kg/Carton Fiber Drum
化学式: K2S2O8
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: NaNO2
产地: 中国,德国
包装规格: 25kg /袋
化学式: H3BO3
产地: 美国
包装规格: 25kg /箱
化学式: CoSO4
产地: 德国,芬兰
包装规格: 25kg /箱

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung