Toluen- 甲苯

化学式 : C7H8 (C6H5CH3)
产地 : 新加坡,台湾,韩国,泰国。
包装规格 : 179kg /桶
應用 : 于制造噴漆、炸药、农药、苯甲酸、染料、合成树脂及涤纶等

产品简称

英文名: Toluen 化学式: C7H8 (C6H5CH3) 摩尔质量: 92.14 g•mol⁻¹ 外观: 清澈的无色液体 包装规格:179kg /桶 产地:新加坡,台湾,韩国,泰国。 甲苯(法语:Toluène,德语: Toluol,英语:Toluene,IUPAC:Methylbenzene,分子式:C7H8),是一种无色,带特殊芳香味的易挥发液体。甲苯是芳香族碳氫化合物的一员,它的很多性质与苯很相像. 應用: 在现今实际应用中常常替代有相当毒性的苯作为有机溶剂使用,还是一种常用的化工原料,可用于制造噴漆、炸药、农药、苯甲酸、染料、合成树脂及涤纶等。同时它也是汽油的组分之一。
描述
技术

英文名: Toluen

化学式: C7H8 (C6H5CH3)

质量: 92.14 g·mol¹

: 清澈的无色液体

包装规格:179kg /

产地:新加坡,台湾,韩国,泰国。

甲苯(法:Toluène,德: Toluol,英:Toluene,IUPAC:Methylbenzene,分子式:C7H8),是一种无色,特殊芳香味的易挥发液体。甲苯是芳香族碳化合物的一,它的很多性与苯很相像.

應用:于制造噴漆、炸药、农药、苯甲酸、染料、合成树脂及涤纶等

实际应用中常常替代有相当毒性的苯作有机溶使用,是一种常用的化工原料,可用于制造噴漆、炸农药、苯甲酸、染料、合成脂及涤纶等。同它也是汽油的分之一。

视频
评论
你的评论

产品订单

化学式: H2O2
产地: 泰国/韩国/越南
包装规格: 30kg /箱
化学式: Na2Cr2O7
产地: 土耳其
包装规格: 25kg /袋
化学式: (C3H5NO)n
产地: USA
包装规格: 25kg/bao
化学式: HCl
产地: 印度, 越南
包装规格: 30kg /桶
化学式: CH2Cl2
产地: 日本;台湾
包装规格: 290kg /桶
化学式: CH3COOH
产地: 台湾, 韩国
包装规格: 30kg /桶
化学式: NaClO3
产地: Trung Quốc, Ấn độ
包装规格: 25kg/bao
化学式: C4H8O2
产地: 台湾,中国
包装规格: 180kg/桶
化学式: C6H14O2
产地: 马来西亚
包装规格: 185-188kg /桶
化学式: K2S2O8
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung