Toluen- 甲苯

化学式 : C7H8 (C6H5CH3)
产地 : 新加坡,台湾,韩国,泰国。
包装规格 : 179kg /桶
應用 : 于制造噴漆、炸药、农药、苯甲酸、染料、合成树脂及涤纶等

产品简称

英文名: Toluen 化学式: C7H8 (C6H5CH3) 摩尔质量: 92.14 g•mol⁻¹ 外观: 清澈的无色液体 包装规格:179kg /桶 产地:新加坡,台湾,韩国,泰国。 甲苯(法语:Toluène,德语: Toluol,英语:Toluene,IUPAC:Methylbenzene,分子式:C7H8),是一种无色,带特殊芳香味的易挥发液体。甲苯是芳香族碳氫化合物的一员,它的很多性质与苯很相像. 應用: 在现今实际应用中常常替代有相当毒性的苯作为有机溶剂使用,还是一种常用的化工原料,可用于制造噴漆、炸药、农药、苯甲酸、染料、合成树脂及涤纶等。同时它也是汽油的组分之一。
描述
技术

英文名: Toluen

化学式: C7H8 (C6H5CH3)

质量: 92.14 g·mol¹

: 清澈的无色液体

包装规格:179kg /

产地:新加坡,台湾,韩国,泰国。

甲苯(法:Toluène,德: Toluol,英:Toluene,IUPAC:Methylbenzene,分子式:C7H8),是一种无色,特殊芳香味的易挥发液体。甲苯是芳香族碳化合物的一,它的很多性与苯很相像.

應用:于制造噴漆、炸药、农药、苯甲酸、染料、合成树脂及涤纶等

实际应用中常常替代有相当毒性的苯作有机溶使用,是一种常用的化工原料,可用于制造噴漆、炸农药、苯甲酸、染料、合成脂及涤纶等。同它也是汽油的分之一。

视频
评论
你的评论

产品订单

化学式: HNO3
产地: 韩国
包装规格: 35kg /罐
化学式: CoO
产地: 比利时
包装规格: 25kg /桶
化学式: (C3H5NO)n
产地: Anh, Ý
包装规格: 25kg/bao
化学式: ZnCl2 ZnCl2
产地: 台湾, 韩国
包装规格: 25kg /袋,25kg /箱
化学式: K4P207
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: (C3H5NO)n
产地: Anh, Ý
包装规格: 25kg/bag
化学式: C4H10O3
产地: 泰国,马来西亚,印度尼西
包装规格: 225kg /桶
化学式: C6H12O2
产地: 台湾
包装规格: 180kg /桶
化学式: Zn
产地: 韩国-韩国
包装规格: 50kg /桶

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung