Calcium Format - 甲酸钙

化学式 : Ca(HCOO)2
产地 : 中国
包装规格 : 25kg /袋
應用 : 是一种饲料添加剂, 建筑业.

产品简称

英文名: Calcium Formate 甲酸钙 化学式: Ca(HCO2)2 摩尔质量: 130.113 g/mol g•mol⁻¹ 外观: 白色粉末 内容:98% 包装规格:25kg /袋 产地:中国 甲酸钙是一种无机化合物,化学式为Ca(HCO2)2,是钙的甲酸盐。它可用作食品添加剂,代号E238。它在自然界可以以十分罕见的formicaitek矿的形式存在。 應用: 是一种饲料添加剂, 建筑业.
描述
技术

英文名: Calcium Formate

甲酸

化学式: Ca(HCO2)2

质量: 130.113 g/mol g·mol¹

: 白色粉末

内容:98

包装规格:25kg /

产地:中国

甲酸是一种无机化合物,化学式Ca(HCO2)2,是甲酸。它可用作食品添加,代号E238。它在自然界可以以十分罕见的formicaitek矿的形式存在

應用: 是一种饲料添加剂, 建筑业.

视频
评论
你的评论

产品订单

化学式: C11H12N2O2
产地: Ajinomoto- 印度尼西亚
包装规格: 10kg /袋
化学式: ZnO
产地: 马来西亚,中国,台湾
包装规格: 25kg /袋
化学式: K2HPO4
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: HCl
产地: 印度, 越南
包装规格: 30kg /桶
化学式: KNO3
产地: 以色列,约旦,中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: KIO3
产地: 印度
包装规格: 25kg /箱
化学式: H3BO3
产地: 美国
包装规格: 25kg /箱
化学式: C6N6FeK4
产地: 美国
包装规格: 25kg /袋
化学式: RX-11 55% RẮN
产地: Hàn Quốc
包装规格: 1.100kg / IBC;230kg / thùng;bulk(21.000kg)
化学式: C4H9NO3
产地: 日本,中国
包装规格: 25kg /袋

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung