Butyl Acetate - 乙酸正丁酯

化学式 : C6H12O2
产地 : 台湾
包装规格 : 180kg /桶
應用 : 用于油漆,清洁,工业溶剂等行业...

产品简称

英文名: Butyl Acetate 化学式: C6H12O2 摩尔质量: 116.16 g•mol⁻¹ 外观: 无色有果香液体 包装规格:180kg /桶 来源:台湾 乙酸正丁酯,简称乙酸丁酯,结构式CH3C(O)On-C4H9。。 无色透明有愉快果香气味的液体。较低级同系物难溶于水;与醇、醚、酮等有机溶剂混溶。易燃。急性毒性较小,但对眼鼻有较强的刺激性,而且在高浓度下会引起麻醉。 乙酸正丁酯是一种优良的有机溶剂,对乙基纤维素、醋酸丁酸纤维素、聚苯乙烯、甲基丙烯酸树脂、氯化橡胶以及多种天然树胶均有较好的溶解性能。 用途: 用于油漆,清洁,工业溶剂等行业... 乙酸正丁酯用作硝化纤维清漆、织物、人造革和塑料生产过程中的溶剂,石油和医药工业中的萃取剂,也用于香料复配以及香蕉、菠萝、杏、梨等多种香味剂的成分。
描述
技术

英文名: Butyl Acetate

化学式: C6H12O2

质量: 116.16 g·mol¹

: 无色有果香液体

包装规格:180kg /

来源:台湾

乙酸正丁乙酸丁结构式CH3C(O)On-C4H9

无色透明有愉快果香气味的液体。较低级同系物难溶于水;与等有机溶剂混溶。易燃。急性毒性较小,但对眼鼻有较强的刺激性,而且在高浓度下会引起麻醉

乙酸正丁酯是一种优良的有机溶剂,对乙基纤维素醋酸丁酸纤维素聚苯乙甲基丙烯酸树脂氯化橡胶以及多种天然树胶均有较好的溶解性能

用途: 用于油漆,清,工等行...

乙酸正丁酯用作硝化纤维清漆、织物、人造革和塑料生产过程中的溶剂,石油和医药工业中的萃取剂,也用于香料复配以及香蕉、菠萝、杏、梨等多种香味剂的成分

视频
评论
你的评论

产品订单

化学式: C6H8O7
产地: Trung Quốc
包装规格: 25kg/bao
化学式: NaClO
产地: 越南
包装规格: 30-40kg /罐
化学式: H2O2
产地: 泰国/韩国/越南
包装规格: 30kg /箱
化学式: Na2SiO3
产地: 中文/越南语
包装规格: 300kg /桶
化学式: C2H2O4
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: HBF4
产地: 韩国
包装规格: 25kg /箱
化学式: Al2O3
产地: 日本
包装规格: 25kg /袋
化学式: C4H10O3
产地: 泰国,马来西亚,印度尼西
包装规格: 225kg /桶
化学式: C6H4(CH3)2­
化学式: C4H11NO2
产地: 德国;马来西亚
包装规格: 225kg /桶

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung