ACID SULFURIC - 硫酸

化学式 : H2SO4
产地 : 马来西亚, 中国, 越南
包装规格 : 40kg /桶, 500ml /瓶
應用 : 水处理, 电镀,清洁,肥料...

产品简称

英文名: Sulfuric Acid 硫酸 化学式: H2SO4 摩尔质量: 98.079 g•mol⁻¹ 外观: 液态, 无色无臭, 有酸味, 清澈而黏稠 密度: 1.84 g/cm3,液体 熔点: 10 °C(283 K) 沸点: 337 °C(610 K) 内容: 98% min 包装规格:40kg /桶, 500ml /瓶 产地:马来西亚, 中国, 越南 應用: 硫酸是工业上一种重要的化学品,它用途十分广泛,如製造肥料、非碱性清洁剂、护肤品、以及油漆添加剂与炸药等。硫酸的重要性可以从它的生產量中反映。截至2004年,全世界约出產近十八亿吨的硫酸,当中,亚洲佔35%;北美(包括墨西哥)佔24%;非洲佔11%;西欧佔10%;东欧及俄罗斯佔10%;澳大利亚及大洋洲佔7%;南美佔7%。在总生產量裡,约60%用来製作肥料,如磷酸铵及硫酸銨;约有20%被化工厂用以製作清洁用品,製药或其他工业用途,如作為提炼汽油的催化剂等
描述
技术

英文名: Sulfuric Acid

硫酸

化学式: H2SO4

质量: 98.079 g·mol¹

: , 无色无臭, 有酸味, 清澈而黏稠

密度: 1.84 g/cm3,液体

熔点: 10 °C283 K

沸点: 337 °C610 K

内容: 98% min

包装规格:40kg /桶, 500ml /

产地:马来西亚, 中国, 越南

應用: 硫酸是工业上一种重要的化学品,它用途十分广泛,如製造肥料、非碱性清洁剂、护肤品、以及油漆添加剂与炸药等。硫酸的重要性可以从它的生產量中反映。截至2004年,全世界约出產近十八亿吨的硫酸,当中,亚洲佔35%;北美(包括墨西哥)佔24%;非洲佔11%;西欧佔10%;东欧及俄罗斯佔10%;澳大利亚及大洋洲佔7%;南美佔7%。在总生產量裡,约60%用来製作肥料,如磷酸铵及硫酸銨;约有20%被化工厂用以製作清洁用品,製药或其他工业用途,如作為提炼汽油的催化剂等

视频
评论
你的评论

产品订单

化学式: HCl
产地: 印度, 越南
包装规格: 30kg /桶
化学式: CH2Cl2
产地: 日本;台湾
包装规格: 290kg /桶
化学式: PAPO 100
产地: Hàn Quốc
包装规格: 20kg/can; 200kg/thùng; 1000kg/ICB
化学式: K2S2O8
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: K2HPO4
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: CH3COOH
产地: 台湾, 韩国
包装规格: 30kg /桶
化学式: CH2O2
产地: 德国,中国
包装规格: 35kg /桶
化学式: H2O2
产地: 泰国/韩国/越南
包装规格: 30kg /箱
化学式: C4H11NO2
产地: 德国;马来西亚
包装规格: 225kg /桶
化学式: CuSO4.5 H20
产地: 德国/日本/土耳其
包装规格: 25kg /箱

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung