Acid Clohydric - 學名氢氯酸

化学式 : HCl
产地 : 印度, 越南
包装规格 : 30kg /桶
應用 : 清洁,建筑,食品...

产品简称

英文名: Hydrochloric Acid 识别: 學名氢氯酸 化学式: HCl 内容: 35% 摩尔质量: 36.46 g•mol⁻¹ 外观: 无色至淡黄色清澈液体 密度: 1.18g/cm3 熔点: −27.32℃(247K,38%溶液) 沸点: 110℃(383K,20.2%溶液); 48℃(321K,38%溶液) 包装规格:30kg /桶 产地:印度, 越南 盐酸,學名氢氯酸(英语:hydrochloric acid),是氯化氢(化学式:HCl)的水溶液,属于一元无机强酸,工业用途广泛。 應用: 清洁,建筑,食品... 盐酸是一种无机强酸,在工业加工中有着广泛的应用,例如金属的精炼。盐酸往往能够决定产品的质量
描述
技术

英文名: Hydrochloric Acid

识别: 學名氢氯酸

化学式: HCl

质量: 36.46 g·mol¹

: 无色至淡黄色清澈液体

密度: 1.18g/cm3

熔点: −27.32247K38%溶液)

沸点: 110383K20.2%溶液); 48321K38%溶液)

内容: 35%

包装规格:30kg /

产地:印度, 越南

酸,學名氢氯酸(英:hydrochloric acid),是(化学式:HCl)的水溶液,属于一元无机酸,工用途广泛。

應用: 清洁,建筑,食品...

盐酸是一种无机强酸,在工业加工中有着广泛的应用,例如金属的精炼。盐酸往往能够决定产品的质量

视频
评论
你的评论

产品订单

化学式: C2H2O4
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: 混合形式
产地: 英国
包装规格: 25kg /箱
化学式: Na4P2O7
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: CH4N2S
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: Na2Cr2O7
产地: 土耳其
包装规格: 25kg /袋
化学式: C6H14O2
产地: 马来西亚
包装规格: 185-188kg /桶
化学式: H2SO4
产地: 马来西亚, 中国, 越南
包装规格: 40kg /桶, 500ml /瓶
化学式: C4H8O2
产地: 台湾,中国
包装规格: 180kg/桶

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung