Sodium Gluconate

化学式 : C6H11O7Na
产地 : Trung Quốc
包装规格 : 25kg/bao
應用 : Dùng làm phụ gia giảm nước trong hóa chất bê tông, chất tẩy rửa chai lọ

产品简称

描述
技术
视频
评论
你的评论

产品订单

化学式: (C3H5NO)n
产地: USA
包装规格: 25kg/bao
化学式: Na2SiO3
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: CaO
产地: 越南
包装规格: 50kg /袋
化学式: (C3H5NO)n
产地: Anh, Ý
包装规格: 25kg/bao
化学式: HBF4
产地: 韩国
包装规格: 25kg /箱
化学式: (C3H5NO)n
产地: USA
包装规格: 25kg/bao
化学式: C6H8O7
产地: Trung Quốc
包装规格: 25kg/bao
化学式: H2O2
产地: 泰国/韩国/越南
包装规格: 30kg /箱
化学式: 不溶性基质
产地: 英国
包装规格: 25kg /袋
化学式: C2HCl3
产地: 日本
包装规格: 290kg /桶